Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Kansalaistalo Konsti ry
Ratakatu 3, 92100 Raahe
Y-1476553-0
Yhteyshenkilö: Toiminnanjohtaja Mirkka Erikkilä, toiminnanjohtaja@konstiry.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Henkilötietojasi vastaanottavat yrityksemme ja asiakastyötä tekevät työntekijämme sekä sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse.

Säilytämme henkilötietojasi:

  • Sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan.
  • Kirjanpitoaineistossa kymmenen vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • Oikeus vastustaa käsittelyä.
  • Oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin).
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.